Selastav s.r.o. - Stavebná firma

Stavebné poradenstvo

Aký betón je vhodné použiť na základy?

Ak je v základoch výstuž, je nutné, aby minimálna pevnosť betónu bola C20/25. Ináč hrozí korózia výstuže vplyvom karbonatácie.

Ako je možné vyriešiť vlhnutie stien rodinného domu?

Na úspešnú sanáciu muriva je nutné lokalizovať zdroj vlhnutia, ktorý môže byť priamo v interiéri (priestorová vlhkosť, vlhkosť spôsobená poruchami inštalácií), alebo v exteriéri (vlhnutie základov, poruchy strešného alebo obvodového plášťa).

Podľa špecifikácie zdroja vlhkosti je následne možné navrhnúť vhodnú metódu – napr. sanančnú omietku, odovodnenie základovej špáry pomocou drenážnych trubiek, vybudovanie odvetrávacích priestorov, izoláciu pomocou chemických metód, vysúšanie muriva mikrovlnami a pod.

Aký podklad je vhodný pod tenisový dvorec?

Ako pružný podklad, ktorý je pokladaný priamo na terén, je možné využiť polystyrénbetón, ktorý slúži ako nenosná a izolačná výplň, má vysokú elasticitu a dobré mechanické vlastnosti.

Ako postaviť klasickú vínnu pivnicu s klenbou?

Dôležité je, aby pivnica nebola príliš vlhká a teplá, kľúčovým je teda správne zaizolovanie výkopu. Na vytvorenie klenby používame debnenie, ktorého tvar zodpovedá rozmerom klenby.

Tehly použité na takýto druh stavby musia byť vypálené, aby sa nerozpadli pôsobením tlaku a vlhka. Najideálnejšie sú staré tehly. Osádzajú sa vždy od spodu a vrchol klenby nesmie byť zakočený špárou. V takomto prípade klenba nie je samonosná a hrozí jej pád.

Kedy je potrebné pri rekonštrukcii panelového bytu osloviť statika?

Je potrebné si uvedomiť, že aj zdanlivo malé zmeny ako posunutie priečky o pár centimetrov či vytvorenie otvoru na dvere môžu mať vplyv na statiku celej stavby.

Pri panelových sústavách je väčšina vnútorných múrov nosná a preto stavebný úrad požaduje pri zásahu do múrov posúdenie statika. Z posudku následne vyplynie, či je na danú zmenu potrebné aj stavebné povolenie alebo nie.

Posudok statika môže byť nápomocný aj keď iba zvažujete kúpu staršieho domu. Statik zhodnotí, v akom stave je dom, akú rozsiahlu rekonštrukciu je nutné vykonať a za akú cenu. Takto získate kompletný obraz o nehnuteľnosti a budete vedieť, aké finančné investície na Vás ešte čakajú po jej kúpe.

Je nutné nechať hrubú stavbu cez zimu vymrznúť?

Hlavným dôvodom pre zazimovanie stavby je statika. Hrubá stavba musí mať dostatočný čas, aby sadla, ináč sa pri nanesení omietky objavujú trhliny a praskliny.

Počas zimy dochádza k väčším pohybom a vymrznitím stavby sa teda znižuje riziko vzniku nežiadúcich trhlín a tiež sa znižuje vlhkosť viazaná v stavebných materiáloch, čím sa predchádza vzniku plesní.

Ako vyriešiť strechu administratívnej budovy, ktorá bude slúžiť ako parkovisko a musí vydržať obrovskú záťaž a zároveň čo najmemenj zaťažiť konštukciu stavby?

Na takýto typ strechy je kladených množstvo statických a funkčných požiadaviek. Jedným z riešení je použitie polystyrénbetónu, ktorý je 12krát ľahší ako betón, zároveň má však dobré mechanické a izolačné vlastnosti.

Ako spevniť príjazdovú cestu v prudkom svahu?

Riešením je napríklad betónová komunikácia s pozdĺžnymi drážkami alebo asfalt či zatrávňovacie dosky.

Ako urobiť obklad alebo dlažbu z prírodného kameňa?

Nesprávny postup prác či výber lepidla môže ovplyvniť vzhľad kameňa. Je dôležité si uvedomiť, že vonkajší obklad je namáhaný ináč ako vnútorný a dlažba si vyžaduje iný prístup ako dekoratívny obklad steny.

Podklad nie je potrebné nijako špeciálne upravovať, avšak lepidlo, ktoré sa na takýto druh obkladu používa, musí mať označenie C2TE, aby nedochádzalo ku sklzu obkladu, zhoršeniu jeho jasu či nežiadúcemu zafarbeniu. Ak sa jedná o lepenie kameňa na zateplenú fasádu, je dôležité ukotvenie zatepľovacieho materiálu, aby fasáda zvládla vyššie hmotnostné zaťaženie.

Ako odvodniť pozemok, na ktorom sa po daždi drží voda?

Príčin podmáčania pozemku môže byť niekoľko, od vysokej spodnej vody, cez ílovité zloženie pôdy až po nešetrné stavebné úpravy, ktoré zmenia vodné pomery na pozemku.

Riešenie je vždy potrebné prispôsobiť konkrétnej situácii. Najjednoduchším spôsobom odvodnenia sú vsakovacie jamy, pôda však v takomto prípade musí mať dostatočnú priepustnosť.

Naše projekty

Stavebná spoločnosť Selastav, s.r.o. ponúka na predaj vlastné nehnteľnosti vytvorené v spolupráci s renomovanými architektmi priamo na mieru

Viac info